Tích hợp Odoo - Tiki

Tiki là một website Thương mại điện tử hàng đầu ở Việt Nam. Tích hợp Odoo - Tiki giúp cho người dùng quản lý cửa hàng Tiki của mình trực tiếp trên hệ thống ERP của Odoo.
Tích hợp Odoo - Tiki

Tích hợp Odoo - Tiki giúp đồng bộ các đơn hàng, khách hàng từ Tiki và Odoo chỉ với vài thao tác đơn giản. Hay có thể đồng bộ sản phẩm giữa Tiki và Odoo với nhau dễ dàng hơn.

Mô tả tính năng

 Tạo đơn hàng trên Tiki và đồng bộ với Odoo

 Cập nhật đồng bộ thông tin khách hàng và sản phẩm

Theo dõi đơn hàng, các trạng thái đơn hàng

 Quản lý các đơn hàng trên Tiki một cách chi tiết và rõ ràng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290