Tích hợp Odoo - Google Adwords

Google Adwords là một dịch vụ cho phép người dùng mua quảng cáo. Tích hợp Odoo - Google Ads cho phép mua, quản lý quảng cáo trực tiếp trện hệ thống Odoo.
Tích hợp Odoo - Google Adwords

Tích hợp Odoo - Google Adwords cho phép người dùng có thể lấy tài khoản quảng cáo, fanpage thuộc tài khoản Google (Khi tài khoản Google đó cấp quyền hệ thống) để quản lý. 

Mô tả tính năng

Lấy tất cả Campain, Ads group, Ads từ tài khoản quảng cáo

Thống kê kết quả quảng cáo theo ngày, theo tháng

Lấy tất cả Lead form, cơ hội từ fanpage

Kiểm tra chỉ số CTR, CPC, CPM, Impression... của quảng cáo

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290