Tích hợp Odoo - Google Drive

Google Drive là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tập tin được tạo bởi Google. Tích hợp Odoo - Google Drive cho phép người dùng quản lý các tệp trên Drive thông qua Odoo.
Tích hợp Odoo - Google Drive

Đây là công cụ để tích hợp các tính năng của Google Drive vào quy trình kinh doanh của bạn. Ứng dụng tự động lưu trữ các tệp đính kèm của Odoo vào Drive và cung cấp quyền truy cập tức thì vào hệ thống thông qua các liên kết Web. Do đó, người dùng có thể thao tác với các tệp trong Drive thông qua giao diện Odoo

Mô tả tính năng

Đồng bộ hóa thường xuyên tự động giữa Google Drive và Odoo theo lịch

Cấu hình loại tài liệu được động bộ hóa

Tương thích với các tài liệu Odoo Enterprise

Quản lý lịch sử đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa Google Drive khi Odoo gửi tập lên Drive và truy xuất tệp

Truy cập tức thì Google Drive

Đồng bộ hóa hoạt động cho Drive cá nhân hoặc nhóm

Cấu hình thư mục mặc định 

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290