Tích hợp Odoo - Google Sheet

Tích hợp Odoo - Google Sheet cho phép đồng bộ dữ liệu giữa Odoo và Google Sheet.
Tích hợp Odoo - Google Sheet

Tích hợp Odoo - Google Sheet cho phép người dùng có thể đưa nhanh dữ liệu vào phần mềm ERP Odoo. Tránh việc nhập thủ công dẫn đến sai sót không đáng có.

Mô tả tính năng

Import file Google Sheets để nhập dữ liệu

Đọc dữ liệu file Google Sheets rồi đối chiếu với phần mềm

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290