Tích hợp Odoo - WooCommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử mã nguồn mở cho WordPress và được ra mắt năm 2011. Tích hợp thương mại Odoo - WooCommerce giúp bạn tích hợp cửa hàng Woocommerce của mình với phần mềm Odoo ERP.
Tích hợp Odoo - WooCommerce

Tích hợp Odoo - Woocommerce được xây dựng để tích hợp hoàn hảo với các website WordPress, Woocommerce là giải pháp thương mại điện tử được yêu thích trên toàn thế giới. Cung cấp cho chủ cửa hàng và nhà phát triển toàn quyền kiểm soát. Thương mại điện tử được sử dụng bởi nhiều thương nhân thương mại điện tử trên toàn thế giới với các công ty có quy mô từ nhỏ đến lớn. Bizapps mang đến cho bạn kết nói thương mại Odoo - Woocommerce nơi bạn có thể đồng bộ hóa tất cả dữ liệu từ trang web Woocommerce cho Odoo và không cần phảu quản lý phụ trợ thương mại điện tử để xử lý mọi thử có thể được quản lý.

Mô tả tính năng

Tích hợp nhiều cửa hàng WooCommerce với Odoo

Nhập đơn hàng WooCommerce sang Odoo và cập nhật trạng thái đơn hàng từ Odoo lên WooCommerce

Tự động hóa các hoạt động, tránh các thao tác thủ công

Nhập chi tiết khách hàng từ WooCommerce sang Odoo

Đồng bộ sản phẩm và chi tiết sản phẩm giữa WooCommerce và Odoo

Đồng bộ hóa mức tồn kho và sản phẩm giữa Odoo và WooCommerce

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290