Tích hợp Odoo - VOIP Asterisk PBX

Asterisk là phần mềm dùng làm tổng đài điện thoại – Private Branch Excahnge (PBX). Việc tích hợp Voip với Odoo giúp giảm cuộc gọi với chi phí cuộc gọi đến mức thấp nhất đối với các cuộc gọi - gọi đi quốc tế.
Tích hợp Odoo - VOIP Asterisk PBX

Tích hợp Voip trên Odoo mang lại những tiện ích vô cùng tuyệt vời cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thực hiện các cuộc gọi nội bộ với chi phí thấp và làm tăng tỉ lệ nghe máy. Giúp doanh nghiệp có thể quản lý lịch sử cuộc gọi sử dụng dịch vụ.

Mô tả tính năng

Thực hiện cuộc gọi trên thông tin khác hàng

Cho phép nhận cuộc gọi ngay trên hệ thống Odoo

Ghi chú cuộc gọi, tạo việc cần làm trong lúc gọi

Bấm vào số điện thoại ở giao diện bất kỳ để thực hiện cuộc gọi

Hiển thị thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290