Tích hợp Odoo - VOIP Stringee

Stringee là một nền tảng (ADK/API) cung cấp tính năng tổng đài ảo. Tích hợp Odoo - VOIP Stringee giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc liên lạc với khách hàng.
Tích hợp Odoo - VOIP Stringee

Tích hợp VOIP trên Odoo mang lại những tiện ích vô cùng tuyệt với cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thực hiện các cuộc gọi có chi phí thấp và tăng tỉ lệ nghe máy. Giúp doanh nghiệp có thể quản lý lịch sử sử dụng dịch vụ.

Mô tả tính năng

 Thực hiện cuộc gọi ngay trên thông tin khách hàng

Cho phép nhận cuộc gọi ngay trên hệ thống Odoo

Ghi chú cuộc gọi, tạo việc cần làm trong lúc gọi

Gọi đến bất kỳ số nào thông qua giao diện Odoo

Hiển thị thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến

Ghi âm cuộc gọi

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290