Tích hợp Odoo - VOIP CGV Telecom

Việc tích hợp Voip với Odoo giúp giảm cuộc gọi với chi phí cuộc gọi đến mức thấp nhất đối với các cuộc gọi - gọi đi quốc tế. Doanh nghiệp có thể thoải mái liên lạc mà không sợ liên hệ bị gián đoạn.
Tích hợp Odoo - VOIP CGV Telecom

Tích hợp VOIP trên Odoo mang lại những tiện ích vô cùng tuyệt vời cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thực hiện các cuộc gọi nội bộ với chi phí thấp và tăng tỉ lệ nghe máy. Giúp doanh nghiệp có thể quản lý lịch sử cuộc gọi sử dụng dịch vụ.

Mô tả tính năng

Ghi chú cuộc gọi, tạo việc cần làm ngay trên cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi ngay trên thông tin khách hàng

Bấm số điện thoại ở giao diện bất kỳ để thực hiện cuộc gọi

Gọi đến số bất kỳ thông qua giao diện của Odoo

Hiển thị thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290