Bao gồm backup dữ liệu, bảo mật dữ liệu, theo dõi & kiểm soát hành vi người dùng.