CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ GP SOLAR

Dịch Vụ
Thương Mại
Năng Lượng

Việc chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch là một trong các giải pháp “cấp cứu” và hồi phục môi trường.

GP solar được ra đời để giải hoàn thành sứ mệnh đó, mang giải pháp năng lượng sạch cho cuộc sống. GP solar tin rằng, thêm một công ty ra đời với mục tiêu cung cấp giải pháp năng lượng sạch thì sẽ thêm một cơ hội để cứu lấy môi trường. GP solar càng tin rằng, nếu giải pháp năng lượng sạch của GP solar đáp ứng được sự tiện lợi cho mọi người với chi phí đầu tư hiệu quả nhất, thì GP solar đang đóng vai trò then chốt trong việc mang lại môi trường trong lành cho cuộc sống.

Nhằm mục đích phục vụ Sứ mệnh của GP Solar: Đem giải pháp năng lượng sạch thân thiện với môi trường đến với người dùng ở mọi nhu cầu với sự tiện lợi và chi phí đầu tư hiệu quả nhất. Kể từ năm 2018, BizApps đã ỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống quản lý doan nghiệp với các phân hệ:
Bán hàng, Mua hàng, Kho, Kế toán, Quản lý chữ ký


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290